Dlaczego tylko niektóre zespoły sprzedażowe prawie zawsze osiągają sukcesy – czyli jak stworzyć „Dream Team”

  • wyciąganie wniosków i nauka z największych błędów sprzedawców,
  • czym jest tak naprawdę zespół? Jak zbudować i utrzymać najlepszy zespół sprzedaży?

Wykonamy interaktywne ćwiczenia, które pozwolą wyjść poza „oklepane” ramy:

  • jak sensownie i jasno wyznaczać cele?
  • jak walczyć z brakiem entuzjazmu i wypaleniem?
  • jak określić i uspójnić wartości w zespole?
  • jak zbudować USP oraz obraz idealnego klienta?
  • jak trudno jest słuchać i słyszeć?

Michał Świderski, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, Strateg, Doradca Biznesowy