Praktyczne zastosowanie prawa pracy po zmianach: czas pracy – roszczenia – kontrole zwolnień lekarskich – wynagrodzenia i egzekucje komornicze!

Zapoznaj się z programem i pobierz broszurę:

Więcej

Nowy rok przyniósł wiele zmian w prawie pracy. Każda zmiana wymaga dokładnej analizy i powiązania z innymi przepisami, bowiem niewłaściwe stosowanie przepisów prawa pracy może skutkować wieloma konsekwencjami, w tym karami nakładanymi na firmę. Biorąc odpowiedzialność za prowadzenie spraw kadrowych pracowników, ciąży na Państwu duża odpowiedzialność. Dlatego też aktualizowanie wiedzy jest niezbędne.
Podczas warsztatu omówione zostaną kluczowe zagadnienia z zakresu prawa pracy, których właściwe stosowanie jest niezbędne i konieczne dla prawidłowego funkcjonowania całej organizacji. Skupimy się przede wszystkim na :

 • zmianach w prawie pracy w roku 2018,

 • roszczeniach wynikających z kodeksu pracy i innych przepisów prawa,

 • planowaniu i rozliczaniu czasu pracy, w tym zmian wynikających z zakazu pracy w niedziele,

 • kontroli zwolnień lekarskich, włączając elektroniczne zwolnienia lekarskie i wynikające z tego zmiany,

 • egzekucji komorniczych z wynagrodzenia za pracę, włączając odpowiedzialność pracodawcy za właściwą egzekucją oraz możliwe sankcje.


Warsztaty będą poprowadzone przez lidera na polskim rynku w zakresie prawa pracy, będą miały charakter czysto praktyczny. W znacznej części będą Państwo pracować w oparciu o kazusy, a Państwa pytania nie pozostaną bez odpowiedzi. Zachęcamy do udziału, będzie to inwestycja, która z pewnością się zwróci!
Warsztat skierowany jest do:

 • Dyrektorów i Managerów działów Kadr i Płac

 • Dyrektorów i Managerów działów Personalnych

 • Specjalistów odpowiedzialnych za kwestie kadrowe

 • Osób odpowiedzialnych w organizacji za przygotowywanie umów i kontrole inspekcji pracy

Program

22 marca 2018
08:30
09:00
WARSZTAT: Zmiany w prawie pracy 2018
Warsztat poprowadzą: adw. dr Artur Rycak oraz adw. Marta Kosakowska, kancelaria Raczkowski Paruch

1. Wstęp
 • Przedstawienie agendy
 • Wprowadzenie do tematu
2. Planowanie i rozliczanie czasu pracy
 • Podstawowe pojęcia dotyczące czasu pracy w świetle orzecznictwa
 • Wybrane systemy czasu pracy
 • Ruchomy czas pracy
 • Planowanie czasu pracy
 • Ewidencja czasu pracy
 • Rozliczanie czasu pracy
 • Praca w niedziele i święta
 • Dyżury
 • (praca na kazusach)
3. Zmiany w prawie pracy w 2018 r.
 • Nowe przesłanki roszczeń z tytułu mobbingu
 • Otwarty katalog kryteriów dyskryminacji
 • Rozszerzenie ochrony trwałości stosunku pracy na pracowników – innych członków najbliższej rodziny w okresie korzystania przez nich z urlopu macierzyńskiego
 • Uchylanie się od zaspokojenia przedawnionego roszczenia
 • Roszczenie o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy
 • Odpowiedzialność karna pracodawcy za niewydanie pracownikowi świadectwa pracy w terminie
 • Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacją
4. Kontrola zwolnień lekarskich
 • Uprawnienia pracodawcy w zakresie kontroli
 • Uprawnienia organów rentowych w zakresie kontroli
 • Orzecznictwo sądów dotyczące kontroli
5. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę
 • Podstawy wszczęcia egzekucji
 • Tytuły wykonawcze
 • Obowiązki pracodawcy w związku z egzekucją komorniczą
 • Zbieg egzekucji
 • Zajęcie wynagrodzenia
 • Świadczenia i kwoty wolne od potrąceń (praca na kazusach)
6. Podsumowanie warsztatu, sesja pytań i odpowiedzi
  W trakcie warsztatu zapraszamy na dwie przerwy kawowe i lunch. 
16:40

Prelegenci