Kluczowe spotkanie strategów administracji

Optymalizacja i najlepsze rozwiązania

 

Zapoznaj się z programem i pobierz broszurę:

Więcej

 

Outsourcing jest coraz śmielej stosowanym modelem biznesowym w korporacyjnych działach administracyjnych. Dobrze wdrożony może być jedną z najefektywniejszych metod zarządzania niezależnie od etapu rozwoju, skali i branży przedsiębiorstwa. Decyzja o zastosowaniu rozwiązań outsourcingowych ma dla przedsiębiorstwa charakter strategiczny i powinna być podjęta po szczegółowej analizie potrzeb, możliwości i kosztów.

Zastanawiasz się czy Twój system zarządzania administracją jest na pewno optymalny?

Myślisz o usprawnieniach?

Zachodzisz w głowę jak obcinać koszty w administracji jednocześnie nie poświęcając jakości i nie tracąc kontroli nad działaniami?

Chciałbyś dowiedzieć się jak robią to inni i wymienić doświadczenia?

Warsztat Outsourcing w Administracji Korporacyjnej jest wyjątkowym spotkaniem dającym szefom działów administracyjnych możliwość przyjrzenia się, przeanalizowania raz jeszcze i przebudowania swoich strategii outsourcingowych.

Zapraszamy do uczestnictwa!

 

W programie między innymi:

 • Podział kompetencji i odpowiedzialności – instrumenty prawne

 • Jak stworzyć korzystną umowę z outsourcerem i chronić interesy firmy

 • Procedury zmian oraz sposób rozwiązywania kontraktów outsourcingowych

 • Outsourcing procesów zakupowych - korzyści, ryzyka, jak się przygotować

 • Outsourcing zarządzania flotą - wyśrubowana optymalizacja

 • Outsourcing zarządzania nieruchomościami - najnowsze trendy i praktyki

 • Zmiana postaw i procesów w firmie - obszary odpowiedzialności na nowo

 • Co dobrze sprawdza się w Polsce w działach administracyjnych - case studies


KOGO NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ PODCZAS WARSZTATU?
Dyrektorów Administracyjnych
Prokurentów
Dyrektorów i Managerów ds. Zarządzania Flotą
Dyrektorów i Managerów ds. Zarządzania Nieruchomościami
Dyrektorów i Managerów ds. Zakupów
Facility Managerów
Office Managerów

oraz wszystkich innych profesjonalistów zainteresowanych outsourcingiem w administracji
PATRON MEDIALNY:

  

Program

25 kwietnia 2018
08:30
09:00
Najnowsze trendy w outsourcingu w administracji
 • Outsourcing w ujęciu klasycznym
 • Nowe trendy – skąd czerpać efektywne pomysły
 • Case study
Mariusz Szałaj, Co Founder, 4 Synchronicity Customized Outsourcing Solutions
09:45
CASE STUDY Polimex Mostostal – Co bezpiecznie outsourcować
 • Korzyści z outsourcingu w administracji
 • Pod lupą: nieruchomości, flota, sprzątanie, ochrona, archiwum, recepcja
Iwona Wielgasiewicz, Dyrektor Biura Personalnego i Administracji w Polimex Mostostal
10:45
11:00
W jaki sposób wygenerować oszczędności na flocie samochodowej w firmie
 • Total Cost of Ownership
 • Jak realnie zaplanować wydatki związane z użytkowaniem pojazdów służbowych
 • Jak panować nad ryzykiem zależnym w zarządzaniu flotą
 • Case study – jak wygenerować 100 tyś zł oszczędności na flocie 20 pojazdów
Andrzej Goździkowski, Fleet Manager, Fleet Partners
12:00
13:00
Nowe obszary outsourcingu w zarządzaniu nieruchomościami – technologia jako sprawca nowej rewolucji
 • Tradycyjne obszary outsourcingu w zarządzaniu nieruchomościami i majątkiem
 • Innowacyjne technologie jako czynnik umożliwiający zmiany
 • Jak firmy podchodzą do outsourcingu w obliczu dynamicznie zmieniającego się otoczenia biznesowego?
 • Rewolucja dzisiaj, ale co czeka rynek outsourcingu jutro?
Tomasz Mizera, Smart in
14:00
Optymalizacja procesów biznesowych w outsourcingu
 • Wybór partnera – na co zwracać uwagę
 • Zmiana struktur i proces przekształceń
 • Weryfikacja wydajności i efektywności modeli outsourcingowych
Mariusz Szałaj, Co Founder, 4 Synchronicity Customized Outsourcing Solutions
15:00
15:15
Podział kompetencji i odpowiedzialności członków organów zarządzających spółek – instrumenty prawne zapewniające funkcjonowanie odrębnych obszarów działalności spółki na poziomie organów zarządzających
 • Outsourcing obszarów działalności a odpowiedzialność
 • Odpowiedzialność członków zarządu spółki kapitałowej
 • Zarząd a struktura organizacyjna spółki
 • Możliwości implementacji struktury organizacyjnej w dokumentach korporacyjnych
Artur Lisicki, radca prawny, Senior Managing Associate, Piotr Urbanek, aplikant adwokacki, Senior Associate, kancelaria Deloitte Legal
16:00
26 kwietnia 2018
08:30
09:00
Outsourcing w praktyce
 • Czym jest outsourcing w świetle prawa
 • Kiedy outsourcing jest dopuszczalny
 • Transfer pracowników do firmy zewnętrznej
 • Konsekwencje prawno-pracownicze
 • Kierownictwo i podporządkowanie pracownika
 • Uprawnienia kontrolne PIP, ZUS
Grzegorz Ruszczyk, Radca Prawny, Partner, Raczkowski Paruch
10:30
10:45
Umowy outsourcingowe
 • Jak stworzyć korzystną umowę z outsourcerem
 • Zakazane klauzule w umowie z outsourcerem
 • Odpowiedzialność firmy outsourcingowej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług
 • Procedury zmian oraz sposób rozwiązywania kontraktów outsourcingowych
 • Orzecznictwo
 • Podsumowanie na przykładach – na co zwrócić szczególną uwagę
Grzegorz Ruszczyk, Radca Prawny, Partner, Raczkowski Paruch
12:15
13:15
Outsourcing procesów zakupowych – co z oczu to z serca
 • Co warto, a czego nie warto się „pozbywać”
 • Jak wyoutsourcować proces razem z ryzykami
 • Korzyści z poprawnie przeprowadzonego projektu outsource’ingowego
Jakub Leszczyński, Senior Manager, OptiBuy
14:45
15:00
Jak przygotować się do outsourcingu procesów zakupowych?
 • Zmiana postaw i procesów w firmie
 • Otwartość w przygotowaniu i uruchomieniu projektu z usługodawcą
 • Fazy projektu
 • Ocena skutków wdrożenia
Jakub Leszczyński, Senior Manager, OptiBuy
16:30

Prelegenci