Wojciech Kapica

Wojciech Kapica jest counselem w kancelarii Gawroński & Partners, gdzie kieruje praktyką bankowo – finansową. Wojciech dysponuje przekrojowym doświadczeniem obszaru regulacji sektora finansowego i relacji z regulatorem. Praktykę zawodową rozpoczął w Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie pracował przez ponad 3,5 roku w dziale nadzoru bankowego, następnie był Głównym Prawnikiem w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., członkiem zarządu domu maklerskiego na Malcie oraz doradcą nowopowstającego europejskiego banku. Wojciech Kapica specjalizuje się w prawie bankowym (prywatnych i publicznych), prawie kapitałowym, prawie ubezpieczeniowym, polityce nadzorczej i ładzie korporacyjnym w podmiotach regulowanych. Brał udział w przygotowaniu wdrażania CRD IV / CRR (Bazylea III), EMIR i BRRD w Polsce. Koordynował liczne postępowania licencyjne dotyczące banków i instytucji płatniczych przed polskim i zagranicznymi organami nadzoru finansowego. W swojej codziennej pracy Wojciech pomaga w sposób efektywny i otwarty czołowym polskim bankom, firmom inwestycyjnym i instytucjom płatniczym w kwestiach regulacyjnych i compliance. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studium Menedżersko-Finansowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

  • Organizacja:Counsel, Head of Banking & Finance, Gawroński&Partners
Wstecz

Sesje