Wioleta Polak

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych zapewniając bieżącą obsługę krajowych i zagranicznych podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz zamawiających klasycznych i sektorowych, włącznie z reprezentacją w KIO i przed sądami powszechnymi. Jest również specjalistką z zakresu prawa pracy – ma doświadczenie m.in. w sprawach dotyczących indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, restrukturyzacji zakładów pracy  (w tym o charakterze transgranicznym), zasad wynagradzania, w tym w sektorze bankowym, oraz zwolnień grupowych. Jest autorką publikacji oraz prowadzi szkolenia zarówno z zakresu prawa zamówień publicznych jak i prawa pracy.

  • Organizacja:radca prawny, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
Wstecz

Sesje