Paweł Bulanda

Specjalizuje się w zarządzaniu kompetencjami oraz w diagnozie i zmianie kultury organizacyjnej. Od 2005 jest Partnerem Zarządzającym w InConsulting. Wcześniej w latach 2003-2005 pracował jako Starszy Konsultant w Mercer HR Consulting. Jest współtwórcą projektów szkoleniowych w Schenk Institute oraz współzałożycielem Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Przeprowadził ponad 600 szkoleń z umiejętności kierowania ludźmi oraz zarządzania firmą. Projekty doradcze i szkolenia z zakresu zarządzania prowadzi od 19 lat. Pracował dla ponad 180 firm w Polsce, Europie Środkowej i Azji w zakresie: tworzenia i wdrażania modelu kompetencji; diagnozy i rozwoju kompetencji pracowników; diagnozy i zmiany kultury organizacyjnej; rozwoju talentów w firmie; rozwijania umiejętności przywódczych; executive coaching; systemów komunikacji z pracownikami. Publikuje artykuły na temat zarządzania m. in. w: Rzeczpospolitej. Prowadzi wykłady na konferencjach z zakresu zarządzania personelem. Ukończył Uniwersytet Jagielloński na kierunku Zarządzanie oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Krakowie na kierunku Pedagogika. Ukończył także Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

  • Organizacja:Partner Zarządzający, konsultant, trener, coach indywidualny i grupowy, InConsulting
Wstecz

Sesje