Marian Giersz

Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, prawie telekomunikacyjnym oraz postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych z udziałem Prezesa UKE. Doradzał przedsiębiorcom telekomunikacyjnym we wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych w działalności telekomunikacyjnej oraz w kwestiach regulacyjnych. Wspierał operatorów telekomunikacyjnych w opracowaniu strategii i projektów marketingowych, w tym obejmujących ich wspólne produkty i działania marketingowe. Przeprowadził kompleksowy audyt u operatora telekomunikacyjnego dotyczący zbierania danych o abonentach. Doradzał jednemu z największych na świecie towarzystw reasekuracyjnych w zakresie ochrony danych osobowych. Audytował pod względem zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych globalne sieci sklepów odzieżowych, producentów opon, stali czy sieci warsztatów samochodowych. Doradzał przedsiębiorcom telekomunikacyjnym w kwestiach regulacyjnych takich jak segmentacja geograficzna hurtowego rynku dostępu szerokopasmowego w Polsce 5/2007 czy restrukturyzacja operatora SMP w celu optymalizacji pozyskiwania środków unijnych na rozbudowę sieci szerokopasmowych. Brał udział w projekcie nabycia udziałów w wiodącej polskiej spółce telewizyjno-medialnej przez inwestora zagranicznego. Reprezentował klientów w postępowaniach o unieważnienie przetargów na częstotliwości, postępowaniach rezerwacyjnych i wydawania pozwoleń radiowych, jak również w sprawie międzynarodowej koordynacji częstotliwości radiowych zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym (RR) i udziałem ITU. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację adwokacką w Warszawie.

  • Organizacja:Bird & Bird
  • Nota biograficzna:associate w zespole ochrony prywatności i danych osobowych i TMT w polskim biurze Bird & Bird
Wstecz

Sesje