Katarzyna Plewa

Zaczynała od bankowości, gdzie zdobyła  wieloletnie doświadczenie w obszarze customer service i zarządzania procesowego.  Z sukcesem realizowała projekty optymalizujące procesy klienckie. Z PZU związana od 5 lat, gdzie zajmuje się rozwojem obszaru Customer Experience Management. Swoje działania koncentruje na wypracowywaniu inicjatyw proklienckich, ukierunkowanych  na stałą poprawę doświadczeń Klienta we wszystkich punktach styku z PZU. Zaangażowana w inicjatywę upraszczania komunikacji z Klientem „Prosto i kropka”. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość.

  • Organizacja:Kierownik Zespołu Zarządzania Doświadczeniem Klienta, PZU
Wstecz

Sesje