Jarosław Kola

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych i w tym zakresie doradza zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom we wszystkich kwestiach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Opracowuje także opinie oraz analizy prawne m.in. w ramach procesu legislacyjnego. Zamówienia publiczne są dla niego nie tylko polem dla działalności zawodowej, lecz także obszarem aktywności naukowej. W ramach Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UAM prowadzi badania nad funkcjonowaniem polskiego systemu zamówień publicznych, w szczególności nad zagadnieniem instrumentalizacji zamówień. Projekty naukowe realizował m.in. w ośrodkach naukowych w Heidelbergu, Paryżu, Oksfordzie czy Nottingham. Autor publikacji naukowych i popularyzatorskich z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa administracyjnego i zarządzania publicznego. Referent na licznych konferencjach naukowych w Polsce i zagranicą.

  • Organizacja:prawnik, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
Wstecz

Sesje