Jan Tokarski

Jan jest współtwórcą i liderem zespołów Doradztwa Regulacyjnego i Postępowań Litygacyjnych. W PwC od 2004, specjalizuje się w różnorodnych aspektach spraw spornych, prowadzonych przeciwko organom podatkowym, celnym oraz egzekucyjnym, włączając w to kontrole podatkowe i skarbowe oraz postępowania podatkowe i sądowo-administracyjne. W ostatnich prowadzi także projekty w dziedzinie doradztwa regulacyjnego. Jan uczestniczył również w projektach konsultingowych w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym oraz ograniczania i przeciwdziałaniu przestępstwom i nadużyciom podatkowym w różnych sektorach gospodarki. Jest autorem licznych publikacji prasowych w dziedzinie zwalczania nadużyć podatkowych oraz procesu legislacyjnego w zakresie regulacji fiskalnych. Jan ma szczególne doświadczenie w branży rolno-spożywczej – prowadził wiele śledztw, a obecnie zarządza sprawami dotyczącymi wyłudzeń podatku VAT na paszach, śrucie, oleju rzepakowym czy biopaliwach.

  • Organizacja:Dyrektor, Zespół Doradztwa Regulacyjnego i Postępowań Litygacyjnych , PwC
Wstecz

Sesje