Jan Roliński

Kieruje praktyką prawa zamówień publicznych w kancelarii WKB i jest ekspertem w tej dziedzinie. Reprezentuje wykonawców i zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą, Sądem Okręgowym w sprawach spornych związanych z procedurami udzielenia zamówień publicznych, a także w sprawach karnych związanych z przetargami. Ma doświadczenie w doradztwie przy największych w Polsce projektach infrastrukturalnych.  Ekspert w procesie prac legislacyjnych nad projektem prawa zamówień publicznych, autor licznych publikacji i prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych tematyce zamówień publicznych.
Co roku otrzymuje wraz z zespołem wyróżnienia w dziedzinie prawa zamówień publicznych przyznawane przez dziennik Rzeczpospolita oraz międzynarodowy przewodnik po rynku usług prawniczych Chambers Europe.

  • Organizacja:adwokat, senior partner, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
Wstecz

Sesje