Jakub Ziemba

Jest ceniony za tworzenie unikalnych rozwiązań prawnych w interdyscyplinarnych projektach biznesowych. Posiada trzynastoletnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego na rynku finansowym, które zdobył, pracując m.in. na rzecz globalnych grup finansowych, największych polskich banków, dla zakładów ubezpieczeń, firm faktoringowych, leasingowych czy instytucji płatniczych. W tym czasie brał bezpośredni udział w: efektywnym wdrożeniu większości ostatnich kluczowych zmian regulacyjnych na rynku finansowym (m.in. MIFID, PSD, EMIR, wytyczne i rekomendacje ubezpieczeniowe KNF); tworzeniu i implementacji unikalnych na rynku finansowym rozwiązań, np. produktów wyróżnianych na rynku ubezpieczeniowym, porozumień koasekuracyjnych dotyczących produktów detalicznych czy uruchomieniu oddziałów banku polskiego na rynkach państw członkowskich UE; procesach licencyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego (zakład ubezpieczeń, krajowa instytucja płatnicza); wdrożeniach innowacyjnych rozwiązań informatycznych dla rynku finansowego (aplikacje mobilne, główne systemy IT); negocjacjach i postępowaniach spornych w zakresie skomplikowanych instrumentów finansowych (derywaty, produkty z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, opcje menadżerskie). Jakub zdobywał doświadczenie jako dyrektor departamentu prawnego i monitoringu zgodności w zakładach ubezpieczeń, administrator bezpieczeństwa informacji, radca prawny – in house oraz pracując lub współpracując z zewnętrznymi kancelariami prawnymi. Jest autorem licznych publikacji w periodykach prawniczych oraz trenerem na szkoleniach dla uczestników rynku finansowego. Jakub jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego współorganizowanego przez Uniwersytet Stanowy na Florydzie. Posiada uprawnienia radcy prawnego, złożył egzamin sędziowski.

  • Organizacja:radca prawny, Senior Associate, Bird&Bird
Wstecz

Sesje