Jakub Kur

Jakub posiada 5-letnie doświadczenie w świadczeniu profesjonalnych usług doradczych dla firm operujących w różnych sektorach gospodarki. Główne obszary specjalizacji Jakuba to śledcza analiza danych, a także śledztwa i przeglądy dotyczące nadużyć finansowych w różnych obszarach działalności firm w tym w łańcuchu dostaw, sprzedaży, księgowości i innych.  Obecnie Jakub zajmuje się tworzeniem oraz rozwojem produktów automatyzujących procesy identyfikacji obszarów ryzyka działalności biznesowej oraz weryfikacji kontrahentów.

  • Organizacja:Starszy Konsultant w Zespole Usług Śledczych i Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, PwC
Wstecz

Sesje