Iwona Wielgasiewicz

Posiada bogate doświadczenie w restrukturyzacji i konsolidacji kosztów osobowych, jak i administracyjnych wpisujących się w strategie przedsiębiorstw. Od 1995 r. do 2005 r. związana była głównie z firmami działającymi w branży retail, gdzie była odpowiedzialna za zapewnienie i rozwój kadry kierowniczej i obsługi bezpośredniej rozwijających się hipermarketów i stacji benzynowych (Makro, Geant, Ahold, Statoil). W latach 2005-2011 prowadziła restrukturyzację kadrową dla Energomontaż-Północ S.A. Od 2011 r.  jest związana z Polimex Mostostal SA. Początkowo była odpowiedzialna za jeden z zakładów działających w branży energetycznej- dawna Spółka Energomontaż Północ SA (600 zatrudnionych pracowników), którą włączono do struktur Polimex-Mostostal. Od 2013 r.  nadzoruje obszar kadr i płac, poszerzony w 2015 r. o dział administracji. Prowadzi wiele projektów związanych ze zwiększaniem efektywności pracy w obszarze kosztów osobowych, jak i kosztów administracyjnych. Odpowiadała min za projekt wyodrębnienia z Grupy dwóch spółek biznesowych – Polimex Energetyka i Naftoremont – Naftobudowa prowadzących działalność odpowiednio w energetyce i petrochemii, jak również spółki zależnej Polimex Centrum Usług Wspólnych, która świadczy kompleksowe usługi administracyjne (w tym: kadry, płace, księgowość, IT, obsługa nieruchomości, flota samochodowa, podatki, kontroling) dla wszystkich spółek z holdingu Polimex Mostostal.

  • Organizacja:Dyrektor Biura Personalnego i Administracji w Polimex Mostostal
Wstecz

Sesje