dr Jan Byrski

Specjalizuje się w zakresie FinTech i usług płatniczych, prawnej ochrony informacji (danych osobowych, tajemnic zawodowych rynku bankowego, ubezpieczeń i płatniczego), szeroko pojętego prawa rynku instytucji finansowych, IT (m. in. zagadnienia dot. outsourcingu i cloud compunting) i TMT. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed Prezesem NBP, Przewodniczącym KNF oraz Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i sądami administracyjnymi i powszechnymi. Doradza spółkom i instytucjom finansowym z rynku polskiego, jak i rynków międzynarodowych. Jest ekspertem prawnym Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. Uczestnik prac parlamentarnych dotyczących nowelizacji ustawy o usługach płatniczych  i ustawy o ochronie danych osobowych, a także ustawy o podpisie elektronicznym. Członek Rady Konsultacyjnej miesięcznika IT w  Administracji. Prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach w Polsce i zagranicą. Autor i współautor licznych pozycji naukowych i popularnonaukowych. Współautor i redaktor pierwszych komentarzy do nowelizacji ustawy o usługach płatniczych i Rozporządzenia 2015/751 dot. opłaty interchange (IF Reg). Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego Wydziału Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie. Członek International Association of Privacy Professionals (IAPP).

  • Organizacja:Adwokat, Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.
Wstecz

Sesje