Życie bez nienawiści – przeciwdziałaj dyskryminacji

Prelekcję poprowadzi: Draginja Nadaždin, Dyrektorka, Amnesty International

Amnesty International działa na rzecz społeczeństwa opartego na empatii, otwartości i szacunku, w którym hejt, mowa nienawiści i przestępstwa z nienawiści są zjawiskiem marginalnym, a osoby narażone na nie oraz osoby działające przeciwko temu zjawisku mogą czuć się bezpiecznie. Podczas prezentacji zostaną przedstawione wyniki badań organizacji na temat przestępstw z nienawiści w Polsce oraz cyberprzemocy wobec kobiet w kilku krajach europejskich, w tym w Polsce. Badania te pokazują dlaczego mowa nienawiści i przestępstwa z nienawiści to naruszenie prawa do bezpieczeństwa i życia wolnego od przemocy, poniżenia i od dyskryminacji oraz dlaczego warto działać na rzecz zmiany społecznej, by skutecznie przeciwdziałać nienawiści i przemocy motywowanej uprzedzeniami.