Pierwsze wrażenie – czy wiemy wszystko o kandydacie czy nic?

Prelekcję poprowadzi: Tomasz Czyż, Ekspert w zakresie zarządzania i przywództwa

 • Pierwsze wrażanie – co oceniamy świadomie a o czym wiemy bez logicznej analizy?
 • Czy wystarczy 100 milisekund do oceny innych?
 • Ewolucja a pierwsze wrażenie – do czego potrzebowaliśmy pierwszej oceny innych?
 • Jak budujemy swoje wyobrażenie na temat innych?
 • Jak długo bazujemy na pierwszym wrażeniu i kiedy zmieniamy zdanie?
 • Emocje – co okazujemy na powierzchni a co ukrywamy pod skórą.
 • Obserwacja i analiza sygnałów emocji.
 • Świadome i nieświadome przekazywanie informacji, na temat odczuwanych emocji
 • Ocena, osądzanie podczas pierwszego wrażenia.
 • Stereotypy podczas odczytywania pierwszego wrażenia.
 • Spostrzeganie udawanych emocji podczas kontaktów społecznych.
 • Ocena innych na podstawie kształtu i odstępu wokół oczu, ust, policzków i ich zachowań – analiza behawioralna innych.