WSPÓLNIE POPRACUJEMY: „Utrzymanie klienta – dostosowanie organizacji”

  • „Podzielony klient” – „gdzie” klient załatwia swoje sprawy w strukturze organizacyjnej firmy
  • Potrzeby klienta jutra (a może i już dzisiejszego)
  • „Utrzymujecie mnie każdego dnia” – Zespół utrzymania klienta 2020+

Marta Łukawska-Daruk, Customer Experience Expert, Partner, CustomerMatters