Warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego

Poważnym zmianom uległy zasady udziału w postępowaniu. Kto i na jakich zasadach podlega badaniu podmiotowemu? Jak bronić się przed niezasadnym wykluczeniem, a jak wyegzekwować obowiązek rzetelnej weryfikacji wszystkich oferentów? Jakie są prawne ryzyka korzystania z podwykonawców? Przeanalizujemy następujące kwestie:

  • Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczania wykonawców
  • Poleganie na zasobach podmiotów trzecich
  • Zasady korzystania z podwykonawców
  • Procedura self-cleaning
  • Case-study