WARSZTAT: Zmiany w prawie pracy 2018

Warsztat poprowadzą: adw. dr Artur Rycak oraz adw. Marta Kosakowska, kancelaria Raczkowski Paruch

1. Wstęp

 • Przedstawienie agendy
 • Wprowadzenie do tematu

2. Planowanie i rozliczanie czasu pracy

 • Podstawowe pojęcia dotyczące czasu pracy w świetle orzecznictwa
 • Wybrane systemy czasu pracy
 • Ruchomy czas pracy
 • Planowanie czasu pracy
 • Ewidencja czasu pracy
 • Rozliczanie czasu pracy
 • Praca w niedziele i święta
 • Dyżury
 • (praca na kazusach)

3. Zmiany w prawie pracy w 2018 r.

 • Nowe przesłanki roszczeń z tytułu mobbingu
 • Otwarty katalog kryteriów dyskryminacji
 • Rozszerzenie ochrony trwałości stosunku pracy na pracowników – innych członków najbliższej rodziny w okresie korzystania przez nich z urlopu macierzyńskiego
 • Uchylanie się od zaspokojenia przedawnionego roszczenia
 • Roszczenie o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy
 • Odpowiedzialność karna pracodawcy za niewydanie pracownikowi świadectwa pracy w terminie
 • Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacją

4. Kontrola zwolnień lekarskich

 • Uprawnienia pracodawcy w zakresie kontroli
 • Uprawnienia organów rentowych w zakresie kontroli
 • Orzecznictwo sądów dotyczące kontroli

5. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

 • Podstawy wszczęcia egzekucji
 • Tytuły wykonawcze
 • Obowiązki pracodawcy w związku z egzekucją komorniczą
 • Zbieg egzekucji
 • Zajęcie wynagrodzenia
 • Świadczenia i kwoty wolne od potrąceń (praca na kazusach)

6. Podsumowanie warsztatu, sesja pytań i odpowiedzi


 

W trakcie warsztatu zapraszamy na dwie przerwy kawowe i lunch.