WARSZTAT: Proces rekrutacji oczami prawnika

Prelegenci: Bartosz Stolarek, radca prawny, Aliant® Małgorzata Krzyżowska, Justyna Łopuszyńska, aplikant adwokacki, Aliant® Małgorzata Krzyżowska

  • O jakie kwestie można zapytać w trakcie rozmowy rekrutacyjnej?
  • Kandydat a pracownik – zakres informacji, do jakich uprawniony jest pracodawca
  • Czy można żądać zaświadczenia o niekaralności?
  • Czy pracodawca może żądać okazania prawa jazdy?
  • Treść ogłoszenia rekrutacyjnego – zakaz dyskryminacji
  • Czy w toku procesu rekrutacyjnego można kontaktować się z aktualnym lub byłym pracodawcą kandydata?