WARSZTAT 3: Pozyskiwanie i korzystanie z leadów – kwestie prawne

Prelegenci: Piotr Zawadzki, adwokat, rzecznik patentowy, Senior Associate w zespole prawa własności intelektualnej i ochrony danych osobowych w polskim biurze Bird & Bird; 
Izabela Kowalczuk-Pakuła, radca prawny, Counsel, szef praktyki ochrony prywatności i danych osobowych w polskim biurze Bird & Bird

  • Najważniejsze regulacje – ogólnie o nowych przepisach dotyczących przetwarzania danych na tle dotychczasowych wymogów
  • Leady jako dane osobowe. Pozyskiwanie i korzystanie z leadów jako przetwarzanie danych osobowych
  • Zgoda klientów i inne podstawy przetwarzania danych
  • Polityka prywatności i obowiązkowe informacje dla (potencjalnych) klientów w związku z pozyskiwaniem i korzystaniem z leadów – kto, o czym, kiedy i jak powinien informować?
  • Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji w procesach pozyskiwania i korzystania z leadów
  • Zagadnienia szczególne związane z przetwarzaniem danych w celach marketingowych (gromadzenie i przechowywanie danych „na przyszłość”; okres dopuszczalnego „przechowywania” danych; korzystanie z leadów w nowych celach; przetwarzanie danych w celach analizy rynku; anonimizacja i pseudonimizacja danych)
  • Powierzenie przetwarzania danych osobowych w procesie pozyskiwania i korzystania z leadów