WARSZTAT 2: Wykorzystanie potencjału różnorodności – wiedza i dobre praktyki – część 2

Warsztat poprowadzi: Monika Kantowicz-Gdańska, Trener rozwoju osobistego i grupowego, MKG Consulting

 • Paradoks różnorodności – o dualnym wpływie różnorodności na zdolność zespołów do generowania pomysłów i innowacji
  • Pozytywne aspekty różnorodności
  • Zjawiska negatywne wynikające z różnorodności
  • Rola lidera w zarządzaniu różnorodnością w zespole
  • Organizacyjne dobre i złe praktyki w zakresie zarządzania różnorodnością – refleksje i wnioski
 • Zarządzanie różnorodnością w praktyce – uwalnianie potencjału różnorodności
  • Wymiar indywidualny, grupowy i organizacyjny w zarządzaniu różnorodnością
  • Wykorzystanie obrazu w uwalnianiu potencjału różnorodności
  • Przykłady z praktyki
  • Organizacyjny i/lub osobisty plan działań w zakresie uwalniania potencjału różnorodności