WARSZTAT 2: Wykorzystanie potencjału różnorodności – wiedza i dobre praktyki – część 1

Warsztat poprowadzi: Monika Kantowicz-Gdańska, Trener rozwoju osobistego i grupowego, MKG Consulting

  • Różnorodność – cóż to właściwie jest?:
    • Definiowanie różnorodności i doświadczanie różnorodności
    • Moje podejście do różnorodności
    • Znaczenie ukrytych uprzedzeń i rola „wewnętrznego reżysera”
    • Przechodzenie z trybu narracji do trybu bezpośredniego doświadczania