WARSZTAT 1: Prawne aspekty różnorodności w firmie

Warsztat poprowadzi: Justyna Tyc, Radca prawny w Praktyce Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych kancelarii DZP

  • Zasada równego traktowania w zatrudnieniu i zakaz dyskryminacji w miejscu pracy (uwagi ogólne, dyskryminacja pośrednia i bezpośrednia, kryteria dyskryminacji, omówienie niedopuszczalnych zachowań na przykładach)
  • Równe traktowanie i zakaz dyskryminacji w procesie rekrutacji
  • Sankcje za dyskryminowanie i nierówne traktowanie kandydatów i pracowników – na jakie roszczenia pracowników i kandydatów narażony jest pracodawca
  • Kryteria doboru pracowników do zwolnienia a dyskryminacja
  • Równe traktowanie w zakresie wynagradzania – jak poprawnie kształtować politykę wynagrodzeń w firmie
  • Dobre praktyki w zatrudnianiu – procedura/regulamin przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy z uwzględnieniem korzyści prawnych i wizerunkowych