WARSZTAT 1: Od Lead Generation po Lead Routing – jak skutecznie generować nowe leady i zarządzać nimi w procesie sprzedaży

Prelegent: Hubert Olszowski, Customer Success Manager, SALESmanago

  • Progresywne profilowanie klientów
  • Rozpoznanie klienta na stronie
  • Dopasowanie contentu do zachowania użytkownika
  • Mierzenie aktywności i stopnia zaangażowania klienta
  • Skuteczność lejka sprzedażowego (rozróżnienie na źródła pozyskania i pracę handlowców)
  • Współpraca działu marketingu i sprzedaży