Umowy outsourcingowe

  • Jak stworzyć korzystną umowę z outsourcerem
  • Zakazane klauzule w umowie z outsourcerem
  • Odpowiedzialność firmy outsourcingowej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług
  • Procedury zmian oraz sposób rozwiązywania kontraktów outsourcingowych
  • Orzecznictwo
  • Podsumowanie na przykładach – na co zwrócić szczególną uwagę

Grzegorz Ruszczyk, Radca Prawny, Partner, Raczkowski Paruch