Strategie zarządzania różnorodnością

Prelekcję poprowadzi: Karolina Rybus-Przeniosło, Professional Coach, Business Consultant

  • Zarządzanie różnorodnością jako podstawa budowania potencjału ludzkiego w organizacji
  • Dlaczego zarządzanie różnorodnością jest ważne i dlaczego będzie jeszcze ważniejsze?
  • Zarządzaj różnorodnością – dorównaj najlepszym