Jak skutecznie chronić swoje interesy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Często zdarza się, że właściwa ochrona interesów wymaga zastosowania środków odwoławczych. Korzystanie z nich jest jednak w polskich realiach bardzo skomplikowane, wymaga specjalistycznej wiedzy, którą zwykle trzeba stosować w niezwykle napiętych terminach. W ramach ostatniego modułu omówione zostaną podstawowe problemy związane z postępowaniami odwoławczymi. Bazując na dużym doświadczeniu procesowym prowadzący podzielą się swoimi umiejętnościami i wiedzą na temat następujących zagadnień:

  • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
  • Kontakty zamawiającego z wykonawcami
  • Środki ochrony prawnej
  • Rozprawa przed Krajową Izbą Odwoławczą – praktyczne wskazówki
  • Case-study