Jak na przyszłość chronić tajemnicę przedsiębiorstwa w relacjach z kontrahentami?

Prelekcję poprowadzą: Joanna Affre, adwokat, Affre i Wspólnicy Sp.k. oraz Katarzyna Górna, adwokat, Affre i Wspólnicy Sp.k.

  • Weryfikacja umów z punktu widzenia ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
  • Zmiana umów / klauzul NDA w umowach z kontrahentami.
  • Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszeń postanowień umownych tajemnicy przedsiębiorstwa.
  • Środki prawne dostępne w przypadku naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa przez kontrahentów.