Proces wdrożenia RODO

  • Weryfikacja zasobów,
  • Procesy przetwarzania danych osobowych
  • Analiza ryzyka – jak powinna zostać przeprowadzona,
  • Zalecenia po przeprowadzonej analizie ryzyka,
  • Dokumentacja związana z ochroną danych osobowych – co powinna zawierać,
  • Zabezpieczenia sprzętu zgodnie z RODO