Pozytywny sentyment jako kluczowy aspekt utrzymania klienta

  • Budowanie pozytywnego doświadczenia klienta w zdalnych kanałach kontaktu
  • Stosowanie proaktywnej komunikacji w cyklu życia klienta
  • Wykorzystanie Big Data do wyprzedzania potrzeb klienta
  • Budowanie długofalowych relacji przez dopasowany do klienta sposób komunikacji

Łukasz Czekajewski, Menedżer Wydziału Zarządzania Sprzedażą w Kanałach Zdalnych, mBank