Podział kompetencji i odpowiedzialności członków organów zarządzających spółek – instrumenty prawne zapewniające funkcjonowanie odrębnych obszarów działalności spółki na poziomie organów zarządzających

  • Outsourcing obszarów działalności a odpowiedzialność
  • Odpowiedzialność członków zarządu spółki kapitałowej
  • Zarząd a struktura organizacyjna spółki
  • Możliwości implementacji struktury organizacyjnej w dokumentach korporacyjnych

Artur Lisicki, radca prawny, Senior Managing Associate, Piotr Urbanek, aplikant adwokacki, Senior Associate, kancelaria Deloitte Legal