Pięcioetapowy Proces Sprzedaży i pierwsza w świecie nielinearna V Generacja Sprzedaży™

Uczestnicy dowiedzą się dlaczego:

  • budowanie relacji i rozpoznanie potrzeb klienta NIE DEFINIUJE sprzedaży
  • ofertowanie to melodia przeszłości
  • drugi etap sprzedaży – nieznany w Europie – to motor efektów w wysokiej konkurencyjności
  • NIELINEARNOŚĆ to fundament skuteczności już na dzisiaj, a nie tylko na przyszłość
    oraz:
  • jak połączyć IV. i V. Generację w wehikuł do „żniw sprzedażowych”

Krzysztof Sarnecki, Prezes Zarządu, Partner QUEST Change Managers