PART 2: Reklamacje – Największe wyzwania prawne w praktyce (ciąg dalszy)

 • Rękojmia a gwarancja
 • Rękojmia – czy zawsze istnieje w umowach B2B
 • Gwarancja – kto jest gwarantem i jakie ma obowiązki
 • Jak wykorzystać rękojmię i gwarancję w umowach B2B
 • Skutki wykonania praw przez kupującego
 • Jak możemy skorzystać z orzeczeń sądów w sprawach reklamacji
 • Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lutego 2018 r. – omówienie rewolucyjnych zmian dotyczących sprzedaży w internecie na terenie UE i zakazu geoblokowania
 • Czy będzie obowiązek sprzedaży poza Polską
 • Czy przedsiębiorca będzie mógł odmiennie kształtować ceny
 • Kiedy będzie można wstrzymać dostawę towaru
 • Polubowne załatwienie reklamacji transgranicznej
 • Kto i w jaki sposób może zająć się reklamacją
 • W jaki sposób konsument może zrealizować uprawnienia reklamacyjne
 • Dyskusja

Małgorzata Krzyżowska, Adwokat, Aliant® Krzyżowska