PART 2: Reklamacje – Największe wyzwania prawne w praktyce (ciąg dalszy)

  • Planowane zmiany dotyczące sprzedaży w internecie na terenie UE i zakazu geoblokowania – Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lutego 2018
  • Polubowne załatwienie reklamacji transgranicznej
  • Dyskusja w oparciu o pytania uczestników

Małgorzata Krzyżowska, Adwokat, Aliant® Krzyżowska