PART 1: Reklamacje – Największe wyzwania prawne w praktyce

 • Reklamacje a prawa konsumenta
 • Umowa zawarta na odległość
 • Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa
 • Spełnienie świadczenia niezamówionego przez Klienta
 • Kiedy postanowienia umowy są nieważne
 • Czas udzielenia odpowiedzi na reklamację
 • Różne terminy odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
 • Czy przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta
 • Czy konsument powinien zapłacić za otrzymane świadczenie, jeśli odstępuje od umowy
 • Jakich kosztów nie ponosi konsument
 • Kiedy wygasają powiązane umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta
 • Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec konsumenta
 • Quiz z wiedzy o prawach konsumenta

Małgorzata Krzyżowska, Adwokat, Aliant® Krzyżowska