Outsourcing w praktyce

  • Czym jest outsourcing w świetle prawa
  • Kiedy outsourcing jest dopuszczalny
  • Transfer pracowników do firmy zewnętrznej
  • Konsekwencje prawno-pracownicze
  • Kierownictwo i podporządkowanie pracownika
  • Uprawnienia kontrolne PIP, ZUS

Grzegorz Ruszczyk, Radca Prawny, Partner, Raczkowski Paruch