Optymalizacja procesów biznesowych w outsourcingu

  • Wybór partnera – na co zwracać uwagę
  • Zmiana struktur i proces przekształceń
  • Weryfikacja wydajności i efektywności modeli outsourcingowych

Mariusz Szałaj, Co Founder, 4 Synchronicity Customized Outsourcing Solutions