Opis przedmiotu zamówienia i zasady wyboru oferty najkorzystniejszej

Opis przedmiotu zamówienia ma zazwyczaj decydujący wpływ na biznesowe decyzje uczestników przetargu. Z punktu widzenia zamawiającego stanowi punkt odniesienia dla oceny ofert. Dlatego tak ważna jest zdolność jego prawidłowej interpretacji, a także umiejętność oddziaływania na jego kształt przed złożeniem oferty. Przekazana zostanie wiedza oraz kompetencje a moduł obejmuje następujące zagadnienia:

  • Zasady opisywania przedmiotu zamówienia,
  • Obowiązek stosowania umów o pracę
  • Nowe reguły stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert
  • Zasady odrzucania i wyboru oferty
  • Case-study