Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniach sądowych i postępowaniu przed Prezesem UOKiK

Prelekcję poprowadzą: Joanna Affre, adwokat, Affre i Wspólnicy Sp.k. oraz Katarzyna Górna, adwokat, Affre i Wspólnicy Sp.k.

  • Obrona przed naruszeniem środków ochrony według Dyrektywy.
  • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniach sądowych.
  • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu przed Prezesem UOKIK.
  • Dostęp do informacji publicznej a ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa.