Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa przed konkurencją

Prelekcję poprowadzą: Joanna Affre, adwokat, Affre i Wspólnicy Sp.k. oraz Katarzyna Górna, adwokat, Affre i Wspólnicy Sp.k.

  • Tajemnica przedsiębiorstwa a tajemnica służbowa
  • Tajemnica przedsiębiorstwa a zakaz konkurencji
  • Jak zastrzec ochronę tajemnicy w relacjach z pracownikami?
  • System sygnalizacji w organizacji
  • Gdy definicja w umowie jest zbyt wąska lub zbyt szeroka – case study