Najnowsze trendy w outsourcingu w administracji

  • Outsourcing w ujęciu klasycznym
  • Nowe trendy – skąd czerpać efektywne pomysły
  • Case study

Mariusz Szałaj, Co Founder, 4 Synchronicity Customized Outsourcing Solutions