Prawda i kłamstwo podczas sprzedaży

„Prawda ma tylko jedną twarz, a kłamstwo ma ich wiele”  Charles Louis de Montesquieu

  • Storytelling handlowców, od którego momentu rozpoczyna się konfabulacja?
  • Kto tworzy rzeczywistość a kto upiększa fakty podczas rozmowy
  • Zgodność opowieści z produktem lub usługą a wiarygodność opowiadającego
  • Jaka grupa zawodowa najlepiej rozpoznaje symptomy kłamstwa?
  • Zdolność do wnioskowania o stanach innych osób na podstawie ich zachowań
  • Sensoryczna i emocjonalna a logiczna ocena informacji
  • Ustalanie związku pomiędzy gestykulacją a wiarygodnością
  • Świadoma i nieświadoma gestykulacja
  • Ocena wiarygodności rozmówców na podstawie analizy ekspresji pozajęzykowych

Tomasz Czyż, Ekspert w zakresie zarządzania sprzedażą i przywództwa