Co dyrektywa zmienia w ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa?

Prelekcję poprowadzą: Joanna Affre, adwokat, Affre i Wspólnicy Sp.k. oraz Katarzyna Górna, adwokat, Affre i Wspólnicy Sp.k.

  • Dotychczasowe zasady związane z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa
  • Jakie działania należy podjąć, aby „zabezpieczyć” tajemnicę przedsiębiorstwa?
  • Wyjątki od ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
  • Sankcje za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa