Wartość komunikacji w inbound marketingu – przekładalność na leady

Prelegent: Igor Farafonow, Dyrektor Zarządzający, Uxeria.com

  • Najczęstsze błędy popełniane we wdrażaniu procesów inbound z punktu widzenia użytkownika
  • Kluczowe zasady budowania wielosesyjnych streamów komunikacyjnych
  • Rola UX w definiowaniu polityki redakcyjnej
  • Rola UX w tworzeniu produktów cyfrowych z punktu widzenia inbound i content marketingu