CASE STUDY wiodącej Spółki Akcyjnej

  • Kształtowanie postrzegania spółki
  • Budowanie pozytywnych relacji z inwestorami przez właściwe działania
  • Zasady efektywnego zarządzania RI
  • Najczęściej popełniane błędy

Head of Investor Relations w Spółce Akcyjnej – oczekujemy na potwierdzenie prelegenta