Jak efektywnie budować wiedzę o Kandydatach i czerpać z niej korzyści – Case study badania Candidate Experience w Credit Agricole Bank Polska S.A.

Prelekcję poprowadzą: Marta Murmyło, Starszy Specjalista HR, Credit Agricole Bank Polska SA; Anna Celińska, HR Business Partner, Credit Agricole Bank Polska SA

  • Badanie CX – zbędny luksus czy rynkowa konieczność?
  • My i nasi Kandydaci – metodologia i organizacja badania
  • Chwila prawdy – omówienie wyników i obszarów do usprawnienia
  • Kandydat wie lepiej – wnioski i korzyści z badania