Praktyka w biznesie – aktualne zmiany – interpretacja przepisów

Zapoznaj się z programem i pobierz broszurę:

 

Więcej

Szanowni Państwo,

Nowelizacja z dnia 22 czerwca 2016 r. znacząco wpłynęła na praktykę udzielania zamówień publicznych w Polsce a dokonana modernizacja systemu zamówień publicznych istotnie zmieniła ponad połowę dotychczasowych regulacji udzielania zamówień. Wśród licznych zmian znalazły się zarówno takie, które mogą usprawnić zamówieniowe procedury, jak i takie, które wprowadzają – zarówno dla wykonawców jak i zamawiających – liczne, poważne, a niekiedy potencjalnie szkodliwe, obowiązki.

Prawnicy kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr od początku procesu legislacyjnego monitorowali i uczestniczyli w pracach nad projektem nowelizacji. Od momentu wejścia przepisów w życie zebrane zostały cenne i unikalne doświadczenia w zakresie stosowania zmodernizowanych przepisów. Praktyka wielokrotnie potwierdza, że prognozy kancelarii WBK co do skuteczności i sposobu interpretacji nowych przepisów okazują się trafne.

Zapraszamy serdecznie do udziału w warsztatach, których program został przygotowany z uwzględnieniem problemów, z jakimi kancelaria mierzy się obsługując swoich klientów, a także na podstawie bogatego doświadczenia szkoleniowego WKB, obejmującego w szczególności problematykę implementacji tzw. nowych dyrektyw zamówieniowych.

Do zobaczenia!

____________________________________________________________________

O PATRONIE MERYTORYCZNYMWKB Wierciński, Kwieciński, Baehr jest wiodącą polską kancelarią prawną świadczącą kompleksowe usługi z zakresu kluczowych dziedzin prawa gospodarczego. Prawnicy kancelarii to uznani eksperci m.in. prawa zamówień publicznych, restrukturyzacji, prawa korporacyjnego, ochrony środowiska, własności intelektualnej i TMT, prawa ochrony konkurencji, nieruchomości, ubezpieczeniowego, energetycznego oraz prawa pracy. Mają również bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych i arbitrażowych, transakcji fuzji i przejęć oraz projektów infrastrukturalnych.
Wysoki poziom usług odzwierciedlają liczne rekomendacje w polskich i zagranicznych rankingach firm prawniczych – m.in. Chambers Global, Chambers Europe, The Legal 500 EMEA, Rzeczpospolita, Polityka Insight – przyznawane zarówno kancelarii, jak i jej prawnikom.

 

Program

28 lutego 2018
08:30
09:00
Podstawowe kierunki zmian systemu zamówień publicznych
Omówione zostaną podstawowe założenia reformy PZP a ich zrozumienie ma kluczowe znaczenie praktyczne i – jak potwierdza praktyka – niejednokrotnie pozwala na uzasadnienie probiznesowej i elastycznej postawy uczestników rynku zamówień.
 • Nowelizacja: przyczyny i założenia modernizacji europejskiego i polskiego systemu zamówień publicznych – zmiana paradygmatu udzielania zamówień
 • Pozaekonomiczne cele zamówień społecznych: ekologia, innowacje, rynek pracy
 • Zamówienia in-house – uprzywilejowanie sektora publicznego?
 • Jawność i tajemnica w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
 • Elektronizacja systemu zamówień publicznych
10:30
10:45
Warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
Poważnym zmianom uległy zasady udziału w postępowaniu. Kto i na jakich zasadach podlega badaniu podmiotowemu? Jak bronić się przed niezasadnym wykluczeniem, a jak wyegzekwować obowiązek rzetelnej weryfikacji wszystkich oferentów? Jakie są prawne ryzyka korzystania z podwykonawców? Przeanalizujemy następujące kwestie:
 • Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczania wykonawców
 • Poleganie na zasobach podmiotów trzecich
 • Zasady korzystania z podwykonawców
 • Procedura self-cleaning
 • Case-study
12:15
13:15
Opis przedmiotu zamówienia i zasady wyboru oferty najkorzystniejszej
Opis przedmiotu zamówienia ma zazwyczaj decydujący wpływ na biznesowe decyzje uczestników przetargu. Z punktu widzenia zamawiającego stanowi punkt odniesienia dla oceny ofert. Dlatego tak ważna jest zdolność jego prawidłowej interpretacji, a także umiejętność oddziaływania na jego kształt przed złożeniem oferty. Przekazana zostanie wiedza oraz kompetencje a moduł obejmuje następujące zagadnienia:
 • Zasady opisywania przedmiotu zamówienia,
 • Obowiązek stosowania umów o pracę
 • Nowe reguły stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert
 • Zasady odrzucania i wyboru oferty
 • Case-study
14:45
15:00
Jak skutecznie chronić swoje interesy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Często zdarza się, że właściwa ochrona interesów wymaga zastosowania środków odwoławczych. Korzystanie z nich jest jednak w polskich realiach bardzo skomplikowane, wymaga specjalistycznej wiedzy, którą zwykle trzeba stosować w niezwykle napiętych terminach. W ramach ostatniego modułu omówione zostaną podstawowe problemy związane z postępowaniami odwoławczymi. Bazując na dużym doświadczeniu procesowym prowadzący podzielą się swoimi umiejętnościami i wiedzą na temat następujących zagadnień:
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Kontakty zamawiającego z wykonawcami
 • Środki ochrony prawnej
 • Rozprawa przed Krajową Izbą Odwoławczą – praktyczne wskazówki
 • Case-study
16:30

Prelegenci

Jan Roliński

 • adwokat, senior partner, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr