Praktyczny przewodnik po rekrutacji!
Candidate Experience • Newcommer Experience • Trendy w rekrutacji • Employer Branding • Onboarding • Prawne aspekty rekrutacji


Zapoznaj się z programem.

Więcej

Według Encyklopedii Zarządzania rekrutacja (nabór) to pozyskiwanie przez przedsiębiorstwo zainteresowanych do pracy w takiej liczbie, by umożliwić przeprowadzenie w późniejszym etapie racjonalnej selekcji.

A według praktyków? Proces niełatwy, szczególnie w ostatnim czasie, pełen wyzwań, wymagający coraz większej kreatywności, umiejętności negocjacyjnych, interpersonalnych, komunikacyjnych, znajomości prawa…

Czym jest rekrutacja według kandydata? Procesem żmudnym, często nieefektywnym, przeciągniętym w czasie, spotkaniem bez celu, po którym i tak nie dostaną odpowiedzi… Coraz więcej młodych ludzi, którzy wkraczają na rynek pracy to osoby oczekujące szybkich decyzji, krótkich spotkań, mające bardzo sprecyzowane oczekiwania, czasem takie, które dla rekrutera są czymś bardzo zaskakującym.

Mamy zatem trzy zupełnie różne definicje, sukcesem jednak jest stworzenie takiego procesu i dobór takich narzędzi, by dla wszystkich rekrutacja była procesem spełniającym oczekiwania. Jak to zrobić? Czy jest jedna konkretna recepta na sukces? Nie! Ale jest wiele możliwości, których znajomość z pewnością doprowadzi do stworzenia procesu rekrutacji efektywnego, spersonalizowanego, dostosowanego do konkretnej organizacji.

Jeżeli zajmujesz się rekrutacją w swojej organizacji dołącz do nas 23-24 października 2017 w Warszawie podczas Recruitment Trends, spotkania, które zmieni Twoje spojrzenie na to, co skuteczne, efektywne i konieczne w nowoczesnym procesie rekrutacji!
Dlaczego warto?

Podczas dwóch intensywnych dni:

 • Weźmiesz udział w całodniowych warsztatach inspiracyjno-konsultacyjnych na temat „Candidate experience” i „newcommer experience” prowadzonych przez znakomitą ekspertkę Monikę Kantowicz-Gdańską

 • Zapoznasz się z 4 studiami przypadków prezentowanymi przez Ekspertów z firm: mBank, DHL, Top Employers i Alior Bank – zaczerpnij z pomysłów, które tym organizacjom zapewniły sukces w codziennej pracy

 • Weźmiesz udział w dwóch warsztatach prawno-biznesowych – dwie znakomite ekspertki z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka oraz Aliant wprowadzą Cię w szczegóły prawne mające olbrzymi wpływ na proces rekrutacji

 • Zdobędziesz praktyczna wiedzę i zupełnie nowe pomysły

 • Poznasz znakomitych ludzi, którzy mają ten sam cel – usprawnić rekrutację w swojej firmie

 • Spędzisz czas efektywnie – dajemy konkretną wiedzę i konkretne rozwiązania


Kogo zapraszamy?

Każdego zainteresowanego tematyką rekrutacji, a w szczególności:

 • Dyrektorów i Managerów ds. Rekrutacji

 • Dyrektorów i Managerów HR

 • HR Biznes Partnerów

 • Rekruterów

Program

23 października 2017
08:30
09:00
WARSZTAT: „Candidate experience” i „newcommer experience” warsztaty inspiracyjno-konsultacyjne
Warsztat poprowadzi: Monika Kantowicz-Gdańska, Konsultant, audytor, moderator, Trener rozwoju osobistego i grupowego, MKG Consulting Warsztat będzie prowadzony w sposób interaktywny, z wykorzystaniem elementów dyskusji i pracy w podgrupach, a także różnych technik pracy z obrazem (karty coachingowe Points Of You, obraz metaforyczny). W części praktycznej prowadząca będzie konsultować z uczestnikami planowane rozwiązania w zakresie kształtowania „candiadate / newcomer experience”.
09:05
Część I: Employer branding w procesie rekrutacji i wprowadzenia do pracy – znaczenie strategiczne
 • Czym jest Employer Branding i jak tak duże znaczenie w erze „walki o talent”?
 • Obszary działań Employer Branding czyli szerokie spojrzenie na kwestię kształtowania wizerunku pracodawcy
 • Pierwsze wrażenie ma znaczenie! - działania z zakresu kształtowania wizerunku pracodawcy w procesie rekrutacji i wprowadzenia do pracy
10:30
10:45
Część II: „Candidate experience” w świetle badań – wnioski dla praktyki
 • Pracownik czy pracodawca – komu bardziej zależy na wykorzystaniu candidate experience?
 • Świadomość pracodawców a oczekiwania potencjalnych kandydatów
 • Istota kreowania candidate experience oraz wpływ na rekrutacje obecne i w przyszłości
12:15
13:15
Część III: Na co zwrócić uwagę w procesie rekrutacji i wprowadzenia do pracy w kontekście kształtowania wizerunku pracodawcy
 • Jak zbudować proces rekrutacji odpowiadający oczekiwaniom kandydatów i trendom rynkowym?
 • Etapy rekrutacji – jakie, ile i czy na pewno wszystkie są potrzebne?
 • Jak nieudany proces rekrutacji / wprowadzenia do pracy może wpływać na wizerunek organizacji?
14:45
15:00
Część IV: Projektowanie „candidate experience” i „newcommer experience”
 • Jak wywołać efekt “wow” i przyciągnąć talenty do organizacji
 • Analiza i projektowanie procesów rekrutacji / wprowadzenia do pracy pod kątem „candiadate / newcomer experience”
 • Ćwiczenia praktyczne
16:30
24 października 2017
08:30
09:00
Employer Branding w procesie rekrutacji
Prelegent: Magdalena Kusik, Country Manager, Top Employers Institute
 • Corporate brand = Employer brand?
 • Dlaczego istotne jest posiadanie marki dobrego pracodawcy?
 • Czy i jaki wpływ mają wyróżnienia EB na wybór pracodawcy?
 • Jak budować markę pracodawcy w procesie rekrutacji?
09:50
Jak zbudowaliśmy pozytywne candidate experience w strukturze rozproszonej
Prelegentki: Katarzyna Czajka, Menedżer Centrum Rozwoju Kompetencji Pracowników, DHL Parcel Polska; Małgorzata Bubel, Specjalista ds. projektów, wdrażania narzędzi HR i rekrutacji, DHL Parcel Polska
 • Od czego się zaczęło – nasze pierwsze kroki w budowaniu candidate experience
 • Jak osiągnęliśmy sukces – pierwsze miejsce w konkursie HR Dream Team w kategorii candidate experience
 • Budujemy strategię candidate experience w oparciu o wyniki badania NPS
10:40
11:00
Adaptacja – o automatycznej nawigacji w ramach onboardingu pracowników Grupy mBanku
Prelegent: Sylwia Kwiatkowska, Specjalista ds. Rekrutacji, mBank S.A.
 • Po co zajęliśmy się tematem onboardingu całej Grupy mBanku
 • Jak było w Grupie mBanku i otoczeniu
 • Jak jest, jak przypominamy i podpowiadamy o kolejnych krokach Adaptacji – o automatycznej nawigacji dla menedżera i pracownika
 • Co dalej, po czym poznamy, że onboarding w Grupie mBanku ma sens
11:50
Candidate Experience oczyma kandydatów
Prelegent: Monika Szczurek, Lider Sekcji Rekrutacji, Alior Bank
 • Proces rekrutacji w Alior Banku
 • Candidate Experience – case study
 • Budowanie relacji z kandydatem
 • Opinie z procesu rekrutacji
12:40
13:30
WARSZTAT: Ochrona danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji
Prelegent: Justyna Tyc, Radca prawny w Praktyce Prawa Pracy kancelarii Domański Zakrzewski Palinka
 • Skuteczność zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej przez kandydata, w szczególności w kontekście rekrutacji ukrytych
 • Screening kandydatów
 • Co z danymi osobowymi kandydatów po zakończonej rekrutacji
 • Na jakie roszczenia kandydatów narażony jest pracodawca
 • Sankcje za naruszenie zasad dotyczących ochrony danych osobowych
15:00
15:15
WARSZTAT: Proces rekrutacji oczami prawnika
Prelegenci: Bartosz Stolarek, radca prawny, Aliant® Małgorzata Krzyżowska, Justyna Łopuszyńska, aplikant adwokacki, Aliant® Małgorzata Krzyżowska
 • O jakie kwestie można zapytać w trakcie rozmowy rekrutacyjnej?
 • Kandydat a pracownik – zakres informacji, do jakich uprawniony jest pracodawca
 • Czy można żądać zaświadczenia o niekaralności?
 • Czy pracodawca może żądać okazania prawa jazdy?
 • Treść ogłoszenia rekrutacyjnego – zakaz dyskryminacji
 • Czy w toku procesu rekrutacyjnego można kontaktować się z aktualnym lub byłym pracodawcą kandydata?
16:45

Prelegenci

Katarzyna Czajka

 • Menedżer Centrum Rozwoju Kompetencji Pracowników, DHL Parcel Polska

Małgorzata Bubel

 • Specjalista ds. projektów, wdrażania narzędzi HR i rekrutacji, DHL Parcel Polska

Justyna Chomicz

 • Prawnik, Ekspert w zakresie ochrony danych osobowych, Aliant® Krzyżowska

Justyna Tyc

 • Radca prawny w Praktyce Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych kancelarii DZP