Kluczowe zmiany w ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa z punktu widzenia implementacji Dyrektywy UE 2016/943.

Więcej

8 czerwca 2018 to termin, do którego wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek dostosować swój porządek prawny do dyrektywy 2016/943 w sprawie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Czy czekają nas duże zmiany? Zdecydowanie tak. I jest to idealny czas, by do tych właśnie zmian się przygotować.

Nowa dyrektywa zmienia definicję tajemnicy przedsiębiorstwa, która jest fundamentem systemu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, wprowadzane są również kolejne zmiany niezwykle istotne dla każdej organizacji. Zmiany te wpłyną w znaczącym stopniu na relacje i współpracę z kontrahentami, relacje z pracownikami, możliwości ochrony przed konkurencją. Zmieni się również kwestia związana ze środkami ochrony ale również sankcjami. Dyrektywa wprowadza również znaczne zmiany w kwestii sygnalistów w organizacji.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu, podczas którego zostaną szczegółowo omówione zmiany, możliwości, ryzyka i konsekwencje wprowadzenia tychże zmian. Omówione zostaną między innymi:

 • Kluczowe zmiany w ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa wprowadzane przez Dyrektywę

 • Sankcje za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa a relacje z pracownikami i ich odpowiedzialność

 • System sygnalizacji w przedsiębiorstwie

 • Ochrona know-how przed konkurencją

 • Weryfikacja umów i dochodzenie roszczeń


Warsztat poprowadzą Ekspertki specjalizujące się w ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa. Gwarantujemy zatem, że program spotkania ma najwyższy poziom merytoryczny, omówione będą wszystkie kluczowe z Państwa punktu widzenia kwestie, a Państwa pytania nie pozostaną bez odpowiedzi.

Gorąco zachęcam do udziału!
Rafał Szary
Do udziału w warsztacie zapraszamy przedstawicieli działów prawnych i compliance zajmujących się szeroko rozumianą ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa.

Prelegenci

Program

28 lutego 2018
08:30
09:00
Co dyrektywa zmienia w ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa?
Prelekcję poprowadzą: Joanna Affre, adwokat, Affre i Wspólnicy Sp.k. oraz Katarzyna Górna, adwokat, Affre i Wspólnicy Sp.k.
 • Dotychczasowe zasady związane z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Jakie działania należy podjąć, aby „zabezpieczyć” tajemnicę przedsiębiorstwa?
 • Wyjątki od ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Sankcje za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
10:30
10:45
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa przed konkurencją
Prelekcję poprowadzą: Joanna Affre, adwokat, Affre i Wspólnicy Sp.k. oraz Katarzyna Górna, adwokat, Affre i Wspólnicy Sp.k.
 • Tajemnica przedsiębiorstwa a tajemnica służbowa
 • Tajemnica przedsiębiorstwa a zakaz konkurencji
 • Jak zastrzec ochronę tajemnicy w relacjach z pracownikami?
 • System sygnalizacji w organizacji
 • Gdy definicja w umowie jest zbyt wąska lub zbyt szeroka – case study
12:15
13:15
Jak na przyszłość chronić tajemnicę przedsiębiorstwa w relacjach z kontrahentami?
Prelekcję poprowadzą: Joanna Affre, adwokat, Affre i Wspólnicy Sp.k. oraz Katarzyna Górna, adwokat, Affre i Wspólnicy Sp.k.
 • Weryfikacja umów z punktu widzenia ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
 • Zmiana umów / klauzul NDA w umowach z kontrahentami.
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszeń postanowień umownych tajemnicy przedsiębiorstwa.
 • Środki prawne dostępne w przypadku naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa przez kontrahentów.
14:45
15:00
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniach sądowych i postępowaniu przed Prezesem UOKiK
Prelekcję poprowadzą: Joanna Affre, adwokat, Affre i Wspólnicy Sp.k. oraz Katarzyna Górna, adwokat, Affre i Wspólnicy Sp.k.
 • Obrona przed naruszeniem środków ochrony według Dyrektywy.
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniach sądowych.
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu przed Prezesem UOKIK.
 • Dostęp do informacji publicznej a ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa.
16:30